Λογότυπα - Αφίσες

Λογότυπο Κόμματος (.jpg)
Λογότυπο χωρίς φόντο (.png)