104  χρόνια Μνήμης και Τιμής.

104  χρόνια από τα φρικτά Τουρκικά εγκλήματα.

104  χρόνια αρνούνται οι «πολιτισμένοι» Τούρκοι να δεχθούν τα εγκλήματά  τους και να ζητήσουν τουλάχιστον μια Συγγνώμη.

104  χρόνια δεν καταφέραμε ενωμένοι να πετύχουμε τη διεθνή αναγνώριση όπως οι Αρμένιοι.

-Ο-
Πρόεδρος

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου